#tolo

test2

Əsad na Istorya

 

agko əsad na agin na nakaistar sa loyong sowong
pagkapitâ pa sana ay sinogô na iya nin gurang niya
na magrabnət nin təək sa atubangan kan baζəy
ag sa aζad kun sari agko nakabərəbəd na aζas

na tinakma’ kan maisog na ayam

na nangeto’ pa sana kan əsad na aldaw
sa təntəng kan rarong kan ongaw
na priming pilalay yo əməy ag tinətə nin gurang
nagasa’…inusig-usig lugod

adto, nakaabot sa lawəd

yo agin, pagkakitang dâ si Apa niya,
nag-alin, nagpunta sa oma
nagyamən…napaaζnas, tâ nag-agi sa lapok
nasəməg pati yo kalson, naragbâ pa pati
yo sinubling sintabo (papel baya)

sa ipa’tngod na sa iya’y priming suyâ

nagpara-ibi, nakaka-irak,
di niya isi kun onong gigib’wən
nagpawli na sana iya, nagparigos, natorog ta siesta
pagkamata nagsabi nin kaostoan sa mag-aramâ

putnayon!…(əyaw nyadtong səbang)

nagkoko nin kalap, sa iya irarapas

adto na si nonoy natikrag sa katri
nagpangadgi tâ pangatorogan
man sana palan ngamin adi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s