#lima

 

buhi

Saəd

Amay pa sana
Ni da’ pa mga tawong mata

kadakəl nang nagi-istambay
adto sa agko sa’ran
nagilatag na nin papag
nagilinig na manga’d

adto sa gilid kan tinampo
kun sari magibakalon an mga tawo

Malaribok, nakakapunaw
Nakakainang sana sa aζəg

nakakaribəng ta’ maisləw
pati yo mga agin nakakaləəg

yo mga antak, bəgas, barato’ sana
əyaw pa nadtong əsa’d, mauyay pa

yo tapayas ag natə’k, agko pa daa
marərəngəg sa pagsaəd ta’

di paglingawan yo batag ag lukban
maglikay ta kaipowan yo inog di oba’l

kaya mari na, tara na
adto sa sa’ran

nagpoonpoon ng magpili
ta baka maə’dan

Advertisements

#əpat

 

test1

Sâtən Sana

Pinarəζəg ko ana rawitdawit ko sa mga kaibahan ko
Nangalas sinda tâ malaoyay daa pagrənggən
Ana pataas, pababa kan mga letra ko
Pabirik, patoo, papunta sa loyo

Inonga ako kun bagadi talaga kita magsabi
Simbag ko, amo, ta Boi’nən ako
Dawa di nira maintindiyan, nagayonan pa man gad sira
Sa tulang adi na agbay sanang makakakoko.

Man gad, di nira isi na brutal man kita
Pagnagagasa kita, ala, magipônon na aan
Kaya ngani kita nabibisto sa kaisogan ta
Lalo na pagmonaan na ana pang-insulto’t muda

Di ko isi kung mangangalas o indi
Ta baga malakakolor nin mga muda sa Buhi
Malakəsəg ag paəyaw…malakaskas pa pati
Didi ko narərəζəg ana mga litanyang mudang malanit

Pero amo na aan, bagadi talaga kita
Məya ta sa mga payaba ta
Man gad adto sa mga ka-iwal ta
Ana di magbaζəs, di na mamamatá