#əpat

 

test1

Sâtən Sana

Pinarəζəg ko ana rawitdawit ko sa mga kaibahan ko
Nangalas sinda tâ malaoyay daa pagrənggən
Ana pataas, pababa kan mga letra ko
Pabirik, patoo, papunta sa loyo

Inonga ako kun bagadi talaga kita magsabi
Simbag ko, amo, ta Boi’nən ako
Dawa di nira maintindiyan, nagayonan pa man gad sira
Sa tulang adi na agbay sanang makakakoko.

Man gad, di nira isi na brutal man kita
Pagnagagasa kita, ala, magipônon na aan
Kaya ngani kita nabibisto sa kaisogan ta
Lalo na pagmonaan na ana pang-insulto’t muda

Di ko isi kung mangangalas o indi
Ta baga malakakolor nin mga muda sa Buhi
Malakəsəg ag paəyaw…malakaskas pa pati
Didi ko narərəζəg ana mga litanyang mudang malanit

Pero amo na aan, bagadi talaga kita
Məya ta sa mga payaba ta
Man gad adto sa mga ka-iwal ta
Ana di magbaζəs, di na mamamatá

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s